Bujinkan Austria Shop

Gyokko-Ryū Kosshi Jutsu Densho

10,00 € pro Stück

Inhalt der Densho:

  • Rekishi - Geschichte der Gyokko Ryū
  • Prinzipien der Gyokko Ryū
  • Übersicht über die Großmeister der Gyokko Ryū
  • Der Aufbau der Gyokko Ryū
  • Die neun Regeln der Gyoko Ryū

         1. Kamae no Kata
          2. Ki Gata / Kosshi Kihon Sanpo no Kata
          3. Torite Kihon Kata / Hoshu Kihon Goho no Kata
          4. Jo Ryaku no Maki – 12 Kata
          5. Chu Ryaku no Maki – 8 Kata
          6. Ge Ryaku no Maki – 8 Kata
          7. Taihenjutsu Mutodori no Kata
          8. Sanshin No Kata


Seiten:
21
Format:
PDF

Verwandte Produkte

10,00 € pro Stück Koto-Ryū Koppo Jutsu Densho
10,00 € pro Stück Shinden Fudo-Ryū Dakentaijutsu Densho