Bujinkan Austria Shop

Kukishinden-Ryū Bō Jutsu Densho

10,00 € pro Stück

Inhalt der Densho:

 • Kukishinden Ryu Bojutsu no Rekishi
 • Kotsu (Geist, Wissen)
 • Kamae no Kata
 • Reiho
 • Kihon Tsuki no Bo
 • Kihon Kata
 • Keiko Sabaki Kata
 • Shoden no Kata
 • Chuden no Kata
 • Okuden no Kata
 • Bo Nuke


Seiten:
25
Format: PDF

Verwandte Produkte

10,00 € pro Stück Kukishinden-Ryū Biken Jutsu Densho